Vyberte stránku

Rozdelenie bonusov

Na každej podstránke partnera CREEDO sú uvedené percentá, ktoré získate pri nákupe a preukázanie sa kartou CREEDO. Tieto bonusy sú označené ako Spätný bonus a Vernostný bonus.

Spätný bonus

U všetkých partnerov CREEDO po predložení Vašej osobnej karty získate spätný bonus, ktorý je uvedený na stránke v sekcii „partneri“, tento bonus je u každého partnera iný podľa možností partnera. Bonus sa Vám zobrazi vo Vašom osobnom CREEDO účte spravidla do 24 hodín od Vášho nákupu, ak nie je u konkrétneho partnera CREEDO uvedené inak (v prípade energií je to raz mesačne vždy po 20. nasledujúceho mesiaca). V prípade nákupu v e-shope počítajte s načítaním bonusu až po uplynutí 14-dňovej zákonnej lehoty, kedy neuplatnite možnosť vrátenia zakúpeného tovaru.

Vernostný bonus

U všetkých partnerov je uvedený vernostný bonus (väčšinou 1%, v prípade energií je to 0,5%), ktorým partner CREEDO odmeňuje za odporúčania a toto percento je rozdelené na dve polovice, na priameho odporúčaného a nepriamo odporúčaného.

Ak aj Vami priamo odporúčaný známy bude spokojný a odporučí rovnakým spôsobom svojmu známemu, budete získavať druhú polovicu uvedeného vernostného bonusu. Tento bonus sa Vám bude zobrazovať vo Vašom osobnom CREEDO účte ako bonus za nepriame odporúčania.

Odporučte známemu

Ste spokojní a radi by ste aby Vaši priatelia či známi mohli tiež využívať všetky výhody CREEDO? Potom odporučte cez Váš osobný CREEDO účet svojich známych tak, že vyplníte v sekcii „Odporučte známemu“ meno, priezvisko a e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete odporučiť, my pošleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu pozvánku Vašim menom a tým budete získavať polovicu uvedeného vernostného bonusu za nákupy uplatnené Vami odporúčanú osobou. Tento bonus sa Vám bude zobrazovať vo Vašom osobnom CREEDO účte ako bonus za priame odporúčanie.